Til forsiden Udskriftsvenlig version af siden:
"Biografi og links"
http://zonering.dk/biografi_links/index.html
Udskriftsdato: fredag 24. januar 2020 kl. 6:43
Sidst ændret: 29 November 2019
© Hans Jørgen Henriksen zonering.dk


Biografi og links


 

de Hansi (alias Hans Jørgen Henriksen):

Udstillinger:


Where is Holger?
Where is Holger? (Rafting in an iron cage 2008)

Interdisciplinære foredrag (slides): 


Hans Jørgen Henriksen videnskabelige publikationer (ISI web of science publikationer 2003-2010):


Bøger og populærartikler:

Ekspertvurdering af beregningsmetoden for BNBO 3. april 2019:

Rapport fra ekspertudvalget til ændret vandløbsforvaltning. december 2017.

Forstå vores vandramme. VandWeb - web baseret adgang til afstrømningsdata og modelberegnede effekter af vandindvinding i forhold til økologisk flow:

(Brug Internet Explorer browser - Microsoft Silverlight)

Operationalisering af ny viden til administration af indvindingstilladelser (forprojekt vedr. økologisk flow):

Oversvømmelser i Danmark kan forudses døgn i forvejen (Videnskab.dk):

KIMONO projekt. Koncept for integreret vurdering og styring af risikoen for klimagenererede grundvandsoversvømmelser af punktkildeforureninger i kystzonen :

Sustainable groundwater abstraction, review report:

Pesticideforskning no. 143 Prediction of climatic impacts on pesticide leaching to the aquatic environments. April 2013: Øger klimaændringer udvaskningen af minimidler?

Fremtidens grundvandskort - November 2012 http://www.klimatilpasning.dk/da-DK/service/vaerktoejer/grundvand/Sider/Forside.aspx


Dybde til grundvandspejl Ændret max afstrømning (hundrede års hændelse 2021-2050 versus 1961-1990)

Henriksen H.J og Troldborg, L.T:3D hydrologisk strømningsmodel for Egebjerg området - Beskrivelse og uddybning af A2 klima scenariet med henblik på CLIWAT projektet (December 2011): http://www.geus.dk/program-areas/water/denmark/rapporter/geus_rap_2011_126-dk.htm


Henriksen H.J. og Refsgaard, J.C: Dyre investeringer i vandforsyning bliver overhalet af klimaet (9. November 2011): http://www.klimatilpasning.dk/da-dk/service/forskning2/nyheder/sider/grundvandkortlægning.aspx


http://gk.geus.info/xpdf/udok_hjh_1_1_2011_final_net-med-omslag.pdf

Adaptive management at the foot of a subglacial vulcano: CLIWAT newsletter page 9-11:We were six Danish hydrogeologists who set out on a trip to the Icelandic volcano Eyjafjallajökull. The day was August, 28th of 2010, threemonths after the eruptions which had so dramatically affected European air traffic had calmed down.

http://cliwat.eu/xpdf/nl_cliwat_october-2010.pdfThe adaptive water resource management handbook - 2009 -http://www.newater.info/index.php?pid=1052


Uncertainty guidelines. NeWater- 2009 - http://www.newater.info/intern/sendfile.php?id=1294


Kampen om det livsvigtige ferskvand - Samvirke. 2009. http://www.samvirke.dk/samvirke/arkiv/Sider/Kampen%20om%20det% 20livsvigtige%20vand.aspx

KFT Klima&Tilpasning 25. oktober 2010. Læs artiklen: Jens Christian Refsgaard, Torben Sonnenborg og Hans Jørgen Henriksen: Broer til fleksibel tilpasning, side 8-12:http://www.klima.au.dk/dk/om-klimaaudk/kft/produkter/kft-udgiver-konferencemagasin/

Bayesian networks (conditional probability artworks)

Ecogical flow for Denmark:bn_ecological_flow_dk.pdf

Danmarks chancer for at vinde VM i fodbold i Sydafrika 2010 er små. Ingeniøren 10. juni s. 14-15:http://ing.dk/artikel/109580-saa-lille-er-danmarks-chance