Grafik
WEBGALLERI HJH

ZONERING.DK
Til forsiden
Galleri HJH
Om zonering
Biografi og links
Kontakt
 Til forsiden > Biografi og links
SitemapUdskriftsvenlig

Biografi og links


 

de Hansi (alias Hans Jørgen Henriksen):

 • 1956. Født 11. maj i Vordingborg
 • 1976. Matematisk-fysisk student fra Esbjerg Statsskole.
 • 1982. Civilingeniør fra Danmarks Tekniske Universitet i Lyngby.
 • 1982-93. I perioden ansat i skiftende private rådgivende ingeniørfirmaer (Hedeselskabet, Tage Sørensen, Rambøl).
 • 1993Seniorrådgiver i Hydrologisk afdeling ved Danmark og Grønlands Geologiske Undersøgelser, GEUS i København (Klima- og Energiministeriet).
 • Vejleder siden 2003 David Isenberg (Tidligere vejledere Ralph Østrup og Don Faasen).

Udstillinger:


Where is Holger?
Where is Holger? (Rafting in an iron cage 2008)

Interdisciplinære foredrag (slides): 

 • 8th International Conference of the International Society for Integrated Disaster Risk Management in Reykjavik (IDRIM 2017)  Building trust in water governance through intelligent water infrastructure
  Hans Jørgen Henriksen, Jacob B. Kidmose and Peter van der Keur, Geological Survey of Denmark and Greenland, GEUS, http://zonering.dk/xpdf/trustidrim.pdf
 • European Climate Change and Adaptation conference in Glasgow (ECCA 2017). June 2017 Using citizens’ observations and information sharing in flood risk management
  Hans Jørgen Henriksen, Jacob Kidmose and Peter van der Keur Geological Survey of Denmark and Greenland, GEUS http://zonering.dk/xpdf/eccapewms.pdf


Hans Jørgen Henriksen videnskabelige publikationer (ISI web of science publikationer 2003-2010):


Bøger og populærartikler:

Forstå vores vandramme. VandWeb - web baseret adgang til afstrømningsdata og modelberegnede effekter af vandindvinding i forhold til økologisk flow:

(Brug Internet Explorer browser - Microsoft Silverlight)

Operationalisering af ny viden til administration af indvindingstilladelser (forprojekt vedr. økologisk flow):

Oversvømmelser i Danmark kan forudses døgn i forvejen (Videnskab.dk):

KIMONO projekt. Koncept for integreret vurdering og styring af risikoen for klimagenererede grundvandsoversvømmelser af punktkildeforureninger i kystzonen :

Sustainable groundwater abstraction, review report:

Pesticideforskning no. 143 Prediction of climatic impacts on pesticide leaching to the aquatic environments. April 2013: Øger klimaændringer udvaskningen af minimidler?

Fremtidens grundvandskort - November 2012 http://www.klimatilpasning.dk/da-DK/service/vaerktoejer/grundvand/Sider/Forside.aspx


Dybde til grundvandspejl Ændret max afstrømning (hundrede års hændelse 2021-2050 versus 1961-1990)

Henriksen H.J og Troldborg, L.T:3D hydrologisk strømningsmodel for Egebjerg området - Beskrivelse og uddybning af A2 klima scenariet med henblik på CLIWAT projektet (December 2011): http://www.geus.dk/program-areas/water/denmark/rapporter/geus_rap_2011_126-dk.htm


Henriksen H.J. og Refsgaard, J.C: Dyre investeringer i vandforsyning bliver overhalet af klimaet (9. November 2011): http://www.klimatilpasning.dk/da-dk/service/forskning2/nyheder/sider/grundvandkortlægning.aspx


http://gk.geus.info/xpdf/udok_hjh_1_1_2011_final_net-med-omslag.pdf

Adaptive management at the foot of a subglacial vulcano: CLIWAT newsletter page 9-11:We were six Danish hydrogeologists who set out on a trip to the Icelandic volcano Eyjafjallajökull. The day was August, 28th of 2010, threemonths after the eruptions which had so dramatically affected European air traffic had calmed down.

http://cliwat.eu/xpdf/nl_cliwat_october-2010.pdfThe adaptive water resource management handbook - 2009 -http://www.newater.info/index.php?pid=1052


Uncertainty guidelines. NeWater- 2009 - http://www.newater.info/intern/sendfile.php?id=1294


Kampen om det livsvigtige ferskvand - Samvirke. 2009. http://www.samvirke.dk/samvirke/arkiv/Sider/Kampen%20om%20det% 20livsvigtige%20vand.aspx

KFT Klima&Tilpasning 25. oktober 2010. Læs artiklen: Jens Christian Refsgaard, Torben Sonnenborg og Hans Jørgen Henriksen: Broer til fleksibel tilpasning, side 8-12:http://www.klima.au.dk/dk/om-klimaaudk/kft/produkter/kft-udgiver-konferencemagasin/

Bayesian networks (conditional probability artworks)

Ecogical flow for Denmark:bn_ecological_flow_dk.pdf

Danmarks chancer for at vinde VM i fodbold i Sydafrika 2010 er små. Ingeniøren 10. juni s. 14-15:http://ing.dk/artikel/109580-saa-lille-er-danmarks-chance

 • Klimaændringer i Danmark - hydrologiske effekter og usikkerheder - Vand og Jord nr. 4 2009
 • Ferskvandsafstrømning - Vand og Jord nr. 3 2009
 • Farlige forsimplinger - Geologisk nyt nr. 3 2008
 • Grundvand - en trængt ressource - Byplan nr. 2 2007
 • Optimering af DK model for Københavns Energi - GEUS rapport 2006/08
 • DK model Bornholm - Modelopstilling og kalibrering 2006/31
 • Rafting i et jernbur - Information. Kronik. 12/7 2006
 • Håndbog i grundvandsmodellering. GEUS rapport 2005/80
 • Stjerne for en aften og bristede forventninger. Information. Kronik. 28/7 2005
 • Boulevard of broken dreams. Information. kronik. 11/1 2005
 • Han skulle have spurgt oraklet fra Ålborg. Ingeniøren. 32/2004
 • Ferskvandets kredsløb. NOVA 2003. Temarapport.
 • Vi løber tør for rent drikkevand. Jyllandsposten. Kronik. 13/5 2003
Grafik
© Hans Jørgen Henriksen E-mail:
Sidst ændret : 20. Januar 2019
*
Valid HTML 4.01!Valid CSS!